18 results
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
Jerzy Gronkiewicz (urodził się 29.09.1965 roku w Jaśle). Od 1992 roku wykonuje zawód lekarza. Studiował w Katowicach. W czasach studenckich jego wnętrze było kreowane między innymi przez takich artystów jak Marek Grechuta czy zespoły Dżem oraz Stare Dobre Małżeństwo, a także spektakle w teatrach Katowic i Krakowa. Jego przygoda z pisaniem poezji i prozy na dobre rozpoczęła się w 2007 roku w Ząbkowicach Śląskich. W 2008 roku wydał pierwszy tomik poezji dla dzieci pt. Pośród skałek. W 2016 roku wydał tomik poezji dla dorosłych pt. Moja droga. Do części swoich utworów komponuje muzykę – powstają piosenki, które z akompaniamentem gitary przedstawia na spotkaniach autorskich z dziećmi i dorosłymi. Jego utwory można odnaleźć na portalu społecznościowym Facebook i w serwisie YouTube. / Powyższy opis pochodzi od wydawcy/.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
Copies are only available in the library: sygn. Reg. VI (1 egz.)
Book
In basket
Człowiek a patologie społeczne / Kazimierz Pierzchała, Czesław Cekiera. - Wydanie drugie. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. - 435, [1] strona : wykresy ; 21 cm.
"Do rąk czytelników oddajemy najnowsza książkę dwóch znanych autorów: ks. prof. zw. Dra hab. Czesława Cekiery i ks. dra Kazimierza Pierzchały. Obaj autorzy od wielu lat zajmują się psychologią oraz pedagogiką resocjalizacyjną i to zarówno w sensie teoretycznym jak i praktycznym, prowadząc badania empiryczne wśród patologicznej młodzieży i osób pozbawionych wolności, Książka zasadniczo składa się z dwóch części. W pierwszej, ks. Kazimierz Pierzchała opisuje pochodzenie człowieka oraz podkreśla wielką rolę rodziny w wychowaniu dziecka. Z kolei drugi autor, ks. prof. Czesław Cekiera prezentuje aż 13 obszarów patologii społecznych, wskazując na źródło ich powstania, wymienia ich rodzaje oraz precyzyjnie przedstawia formy ich zwalczania." fragment przedmowy. / Powyższy opis pochodzi od wydawcy/.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści : I. Geneza i istota programu Partnerstwo Wschodnie ; II. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego państw programu Partnerstwo Wschodnie; III. Struktura i specyfika sektora małej i średniej przedsiębiorczości w państwach Partnerstwa Wschodniego ; IV. Polityka UE na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w państwach Partnerstwa Wschodniego ; V. Aktywność sieci Enterprise Europe Network na rzecz sektora MŚP w państwach Partnerstwa Wschodniego ; VI. Kierunki wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w państwach Partnerstwa Wschodniego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
All copies are currently on loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
Copies are only available in the library: sygn. Reg.VI (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
There are copies available to loan: sygn. 94(438) (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści : 1. Bezpieczeństwo a obronność państwa; 2. Charakterystyka współczesnej wojny i jej broni; 3. Charakterystyka obrony cywilnej w Polsce : istota obrony cywilnej w świetle polskiego i międzynarodowego praw, struktury i zadania ; 4.Propozycje pracowników obrony cywilnej województwa zachodniopomorskiego dostosowania zdolności obrony cywilnej do wykonania spodziewanych zadań na czas wojny ; 5. Strategiczne podejście do problematyki obrony cywilnej ; 6. Model struktury obrony cywilnej województw na przykładzie województwa zachodniopomorskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
Zabójstwa, zamachy, więzienne tortury, próby samobójcze czy groźby odebrania dzieci – tego wszystkiego doświadczają niezależni dziennikarze na Białorusi od początku rządów Alaksandra Łukaszenki. W ciągu ostatniego roku dotknęła ich największa fala represji we współczesnej historii tego państwa. Za samą próbę dotarcia do informacji Białorusinom grozi prześladowanie. Zbiór reportaży pod redakcją Arlety Bojke i Michała Potockiego pokazuje, na ile ważna i jak niezwykle ryzykowna jest praca dziennikarzy na Białorusi. Cały dochód ze sprzedaży książki zostanie przeznaczony na pomoc właśnie im, a wszyscy autorzy napisali swoje teksty pro bono. Książka „Partyzanci. Dziennikarze na celowniku Łukaszenki” to zbiór 20 reportaży napisanych przez 29 dziennikarzy. Na ponad 300 stronach przedstawiają oni historie m.in. Ramana Pratasiewicza i Sciapana Puciły, dzięki którym Białorusini z każdego zakątka kraju sami pokazywali, co działo się u nich po ostatnich wyborach. To historie Kaciaryny Andrejewej czy Darji Czulcowej, które pokazywały antyłukaszenkowskie protesty na żywo mimo dojmującej świadomości, że ta praca skończy się dla nich więzieniem. To historia Juliji Słuckiej, szefowej białoruskiego Press Clubu, której zapiski z ponad 6-miesięcznego już pobytu w więzieniu boleśnie uświadamiają odczłowieczenie tamtejszego systemu. To historie Natalii Radzinej, która od 10 lat marzy o powrocie na Białoruś, czy Iosifa Siaredicza, który zna Łukaszenkę jak mało kto. To wreszcie historia Andrzeja Poczobuta, który za kratami przechorował Covid-19, a jego rodzina tygodniami nie dostawała jego listów. Listów, które są dla nich jedyną możliwością kontaktu. Białoruscy dziennikarze mówią krótko: najważniejsze, żebyście o nas nie zapominali. Ale chodzi też o to, by to oni nie musieli zapomnieć o wykonywaniu swojego zawodu lub nawet o wolności. /Powyższy opis pochodzi od wydawcy/.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
Copies are only available in the library: sygn. 36 (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści : Część I.Kierunki zmian w popycie na pracę. Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski : Odpływ zatrudnienia w przekroju zawodów i sekcji PKD w Polsce w latach 2015-2018; Anna Grześ : Zmiany w popycie na pracę w wybranych sekcjach PKD w Polsce w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej ; Anna Matuszewska-Kubicz : Prognozowane kompetencje w przyszłości na runku pracy a oczekiwania pracodawców - na przykładzie branży IT w woj. łódzkim ; Magdalena Wysocka : Wpływ technologii cyfrowych na miejsca pracy w przedsiębiorstwach ; Stanisław Kaczyński : Uwarunkowania i konsekwencje gospodarki 4.0 ; Maciej Cesarski : Współczesne migracje osiedleńcze, zamieszkiwanie a przyszłość "pracy"-zagadnienia globalne ; Barbara Cieślińska : Zawody nowe i stare w hierachii społecznego prestiżu ; Część II. Zarządzanie potencjałem pracy - nowe wyzwania. Józef Frąś, Clemens Wagener : Kluczowe kompentencje lidera organizacji w dobie przemysłu 4.0 ; Joanna M. Moczydłowska : Kompentencje menadżerów w przemyśle 4.0. Wyniki badań jakościowych ; Kamil Zawadzki : Pozytywne zarządzanie zasobami ludzkimi w erze gospodarki 4.0 ; Urszula Widelska : Relacje z pracownikami w przedsiębiorstwie innowacyjnym z perspektywy menadżerów najwyższego szczebla ; Marta Juchnowicz, Hanna Kinowska : Diagnoza sprawiedliwego wynagradzania w Polsce - implikacje w warunkach gospodarki 4.0 ; Przemysław Majewski : Pracownicy tymczasowi a parametry jakościowe procesu produkcji na przykładzie przedsiębiorstw z branży przemysłowej ; Magdalena Byczkowska : Wpływ BIZ na rynek pracy państwa przyjmującego - korzyści i zagrożenia ; Ewa Flaszyńska : Rejestrowane bezrobocie - ukryte rezerwy siły roboczej ? ; Część III. Generacje pracowników na runku pracy. Magdalena Knapińska : Freelancer czy prekariusz - perspektywy pokolenia milenium na nowoczesnym rynku pracy ; Joanna Gajda : Pokolenie Z na rynku pracy w dobie czwartej rewolucji przemysłowej ; Karolina Krzykowska : Zarządzanie generacjami pracowników -kompentencje i motywowanie w gospodarce 4.0 ; Agata Zagórowska : Analiza deklarowanej aktywności zawodowej podczas studiów. Synteza wyników badań empirycznych ; Część IV. Wyzwania wobec systemu edukacji i poradnictwa zawodowego. Urszula Jeruszka : Rola edukacji w miejscu pracy w rozwoju kompentencji wymaganych w przedsiębiorstwach ; Aleksandra Dudek : Diagnoza oczekiwań studentów wobec uczelni. Synteza wyników badań empirycznych ; Dominika Malchar-Michalska : Diagnoza motywów wyboru studiów przez studentów. Synteza wyników badań empirycznych ; Adam Miara : Wyzwania wobec systemu edukacji w kontekście inteligentnych specjalizacji województwa podlaskiego ; Michał Bąkowski : Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej nauczycieli ; Monika Maksim : Kompleksowe centra poradnictwa dla młodzieży- doświadczenia niemieckie w zakresie wspierania młodych w przechodzeniu ze szkoły na rynek pracy ; Monika Wojdyło : Realizacja założeń pozytywnego modelu doradztwa zawodowego SELF wśród uczni szkół zawodowych ; Anna Majzel : Kompentencje pracowników na współczesnym rynku pracy- wybrane problemy ; Część V: Gospodarka 4.0 z perspektywy polityki społecznej . Lucjan Miś : Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy socjalnej i zawodach pomocowych ; Tadeusz Kowalewski : Gospodarka 4.0 - wyzwanie dla systemu usług społecznych ; Elżbieta Bojanowska : Ryzyko samodzielności jednostek z perspektywy służb społecznych ; Justyna Przybylska : Pojęcie i kryteria zasługiwalności ; Hubert Ostapowicz : Projekty społeczne jako wyzwanie dla samorządu gminnego w kontekście gospodarki 4.0
Zmiany uwarunkowań wykonywania zadań zawodowych jako efekt gospodarki 4.0 skłaniają do refleksji nad charakterem pracy ludzkiej, której rezultaty w dużej mierze zależą od wsparcia technologicznego. Pojawiają się pytania o zasady współpracy urządzeń technologicznych z człowiekiem, której jakość mogą determinować kwestie związane z zakresem wsparcia technologicznego, komunikowaniem się, bezpieczeństwem danych czy zaufaniem w sytuacji podejmowania decyzji. Wykorzystywanie nowych technologii wymusza również adaptację pracowników do nowych zadań. Procesy dostosowawcze wymagają wyposażenia pracowników w nowe umiejętności dzięki szkoleniom, mentoringowi, a także stwarzaniu warunków do uczenia się w miejscu pracy. W toczącej się w środowisku akademickim i wśród praktyków dyskusji dotyczącej problemów pracy i rynku pracy w gospodarce 4.0 poszukuje się odpowiedzi na następujące pytania: Jakie są kierunki zmian w popycie na pracę? Jakie są nowe wyzwania w zarządzaniu potencjałem pracy? Jakie kompetencje i perspektywy mają poszczególne generacje pracowników na współczesnym rynku pracy? Jakie są oczekiwania wobec systemu edukacji i poradnictwa zawodowego? Jakie zadania stoją przed polityką społeczną w gospodarce 4.0? W niniejszym zbiorze prezentujemy przemyślenia i wyniki badań zmierzające do znalezienia odpowiedzi na te pytania. /Powyższy opis pochodzi od wydawcy/.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści : 1. Wokół wybranych kwestii społecznych ; 2. Społeczne dylematy w przestrzeni miejskiej ; 3. Szczegółowe problemy społeczne w ujęciu interdyscyplinarnym
Miasto (...) nie jest dziełem przypadku. Powstaje w odpowiedzi na ludzkie potrzeby w określonym miejscu i czasie i ma dwoisty charakter. Widziane z lotu ptaka jest właściwie uporządkowanym, całościowym i zintegrowanym systemem, stojącym nieraz w opozycji do naszej indywidualnej oceny i stanu faktycznego. Z jednej strony mamy do czynienia z miastami dobrze prosperującymi, tętniącymi życiem, z bogatą ofertą różnego rodzaju atrakcji kulturalnych, muzeów, teatrów, klubów nocnych i restauracji oraz przyciągającymi ze względu na możliwość łatwego znalezienia zatrudnienia. Za sprawą tych wszystkich czynników mieszkańcy oceniają wysoko poziom jakości swojego życia w tych miejscach. Z drugiej strony wiele miast boryka się z biedą, bezrobociem, narkomanią czy wysokimi wskaźnikami przestępczości. Do tego dochodzą korki, brudne powietrze czy zniszczona i podupadająca infrastruktura mieszkaniowa. Problemy tego typu uzależnione są od wielu czynników, w tym między innymi od kategorii miast, a więc od tego, czy mówimy o metropoliach, aglomeracjach, miastach przemysłowych, czy uzdrowiskach. Fragment wstępu /Powyższy opis pochodzi od wydawcy/.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści : Wprowadzenie ; 1. Źródła i sposby finansowanie terroryzmu ; 2. Międzynarodowe uregulowania prawne i rozwiązywania instytucjonalne wykorzystywane w walce z finansowaniem terroryzmu ; 3. Normatywne, instytucjonalne i strategiczne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Polsce ; 4. Rola jednostek współpracujących, instytucji obowiązanych oraz struktur kolegialnych jako podmiotów realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu; 5. Instrumenty analityczno (administracyjno)-kontrolne stosowane w zakresie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu; 6. Instrumenty zwalczania finansowania terroryzmu o charakterze operacyjno-rozpoznawczym ; 7. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu poprzez wykonywanie czynności dochodzeniowośledczych ;8. Pozostałe instrumenty przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Poeta regionalny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
There are copies available to loan: sygn. 821.162.1-1 (1 egz.)
Book
In basket
(Szkoła, Państwo, Społeczeństwo ; t. 9)
Spis treści : I. Rodzina i dziecko w perspektywie historycznej : Jakubiak K., Nawrot-Borowska M.: Przegląd najnowszych badań nad dziejami dziecka i dzieciństwa na ziemiach polskich (ze szczegółnym uwzględnieniem lat 1795-1939) ; Żołądź-Strzelczyk D.: "Jako rodzice z dziećmi swemi obchodzić się mają "-dziecko w rodzinie w poglądach pisarzy epoki staropolskiej ; Śpica P.: Relacje małżeńskie, seksualność i wychowanie do życia w rodzinie w połowie XIX wieku w świetle wydawanego w Prusach Zachodnich "Katolika Dyecezyi Chełmińskiej" ; Topu-Stempińska B.: Obraz rodziny w literaturze wspomnieniowej Chyrowiaków ; Kołakowski A.: Rodzina Bogiem silna - wątki rodzinne w twórczości Fryderyka Wilhelma Foestera ; Grzybowski R.: O sytuacji rodziny i jej zadanich w procesie kształtowania "nowego człowieka" (homo sovieticus) w świetle "Pedaogiki" Iwana Kairowa ; Małek A.: Modele rodziny w poradnikach dla rodziców z lat 1918-1970 ; II. Rodzina i dziecko w perspektywie pedagogicznej : Ostrowska U.: Współczesna rodzina w ujęciach terminologicznych ; De Tchórzewski Andrzej M.: O potrzebie redefinicji rodziny oraz jej miejscu w naukach pedagogicznych ; Frączek Z: O dziecku i dzieciństwie oraz sytuacji dziecka w rodzinie ponowoczesnej ; Obrycka M.: Rodzina a posthumanistyczne ideały - poerspektywa pedagogiczna ; Jasiński K., Kopacz A.: Rola rodziców w edukacji w opiniach absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści : 1. Zagrożenie kulturowe państw kształtujących społeczeństwo wielokulturowe ;2. Zagrożenia kulturowe społeczności regionalnej i pogranicza ; 3. Zagrożenia kulturowe w perspektywie personalnej ; 4. Bezpieczeństwo kulturowe w kontekście idei zrównoważonego rozwoju
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again