16 results
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 94(4)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 02
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 02
Book
In basket
(Rozprawa Habilitacyjna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Spis treści. :1.Początki i rozwój obsługi bibliotecznej osób niepełosprawnych w Polsce-ich źródła i determinanty; 2.Obsługa osób niepełnosprawnych w bibliotekach publicznych w świetle zaleceń i rozwiązań zagranicznych; 3.Obsługa biblioteczna klientów niepełnosprawnych w polskich bibliotekach publicznych-badania własne; 4.Instrumenty ocen i etapy planowania obsługi osób niepełnosprawnych; 5.Postulowane kierunki działań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 02
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 373/374
No cover
Book
In basket
Spis treści : 1. Wielokulturowość i edukacja wielokulturowa; 2. Mniejszości narodowe i etniczne a edukacja wielokulturowa ; 3. Uchodźcy a edukacja wielokulturowa ; 4. Imigranci a edukacja wielokulturowa ; 5. Repatrianci a edukacja wielokulturowa ; 6. Inne programy edukacji wielokulturowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 37
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
There are copies available to loan: sygn. 398 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 821.162.1(091)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
There are copies available to loan: sygn. 75/76 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Spis treści : Sytuacja nauki polityki kryminalnej; 2. Racjonalność działań ustawodawcy; 3.Problemy prawa karnego jako instrumentu wlki z korupcją gospodarczą ; 4.Kulturowe kształtowanie się zachowań korupcyjnych w różnych społeczeństwach i w historii; 5. Korupcja w Polsce w aspekcie kultury ; 6. Kultura korupcyjna we współczesnym świecie; 7.Przedmiot, podmiot, strona przemiotowa i podmiotowa przestępstw korupcyjnych; 8.Uwolnienie od odpowiedzialności karnej; 9.Nadużycie zaufania (art. 296 kk) oraz nadużycie władzy (art. 231 kk); 9.Odpowiedzialność za "pranie pieniędzy" pochodzących z korupcji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 343
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 02
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 37
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 821.162.1(091)
Book
In basket
Spis rozdziałów : 1.Elementy teorii rozwoju regionu; 2.Europa Środkowo-Wschodnia i jej miejsce w systemie gospodarczym Europy i świata; 3.Wspólnotowa polityka spójności a rozwój Europy Środkowo-Wschodniej w przekroju regionalnym; 4.Poziom i dynamika rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej w świetle badań taksonomicznych ; 5.Wspólnotowa polityka dobrosąsiedztwa a rozwój wschodniego pogranicza Unii Europejskiej w przekroju regionalnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 339
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 351/354
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
There are copies available to loan: sygn. 821.162.1(091) (1 egz.)
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 821.162.1(091)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again