184 results
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Oddział dla dzieci (magazyn)
There are copies available to loan: sygn. M [w magazynie] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia główna
All copies are currently unavailable
Filia nr 2
There are copies available to loan: sygn. 06 (1 egz.)
Filia nr 1
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 06
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia główna
All copies are currently unavailable
Filia nr 2
There are copies available to loan: sygn. 06 (1 egz.)
Filia nr 1
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. O
No cover
Book
In basket
1.Problemy negocjacji przystąpieniowych Polski z UE 2.Fundusze przedkasacyjne nowych programów pomocy UE d la polskiego agrobiznesu 3,Uwarunowania dostosowawcze rolnictwa polskiego do wy mogów UE 4.Rynek pracy i przedsiębiorczośćgospodarcza na wsi w kontekście integracji europejskiej 5.Bezrobocie wsi w aspekcie integracji Polski z UE 6.Czy polskie rolnictwo jest przygotowane do negocjacj i z UE 7.Doradztwo w agrobiznesie-instrument realizacji polit yki rolnej w UE 8.Doradztwo w ocenie użytkowników rolniczych gospodars tw rodzinnych regionu zachodniopomorskiego 9.Przedsięwzięcia dostosowawcze transformacji rolnictw a i gospodarki żywnościowej do integracji z UE 10.Interwencjonizm panstwowy jako metoda polityki regi onalnej w UE 11.Problemy polskiego rolnictwa na drodze do UE 12.Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako wzorzec noweg o ładu gospodarczego 13.Ochrona wód i gleby w aspekcie rozwoju tutystyki wiejskiej 14. Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejski ch 15.Procesy koncentracji produkcji i przzetwórstwa mlek a w UE 16.Wybrane problemy handlu zagranicznego Polski i Czec h w zakresie towarów rolno-spożywczych 17.Rynek polskiego mleczarstwa we wspólnocie europejsk iej -szanse i zagrożenia 18.Szanse rozwoju gospodarstw rodzinnych w Polsce póln ocnej w opinii rolników 19.Rozwój małych i średnich przedsiębiorstwa w procesi e integracji euriopejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia główna
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia dla Dorosłych (magazyn)
There are copies available to loan: sygn. 06 [w magazynie] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Problemy negocjacji przystąpieniowych Polski z UE 2.Fundusze przedkasacyjne nowych programów pomocy UE d la polskiego agrobiznesu 3,Uwarunowania dostosowawcze rolnictwa polskiego do wy mogów UE 4.Rynek pracy i przedsiębiorczośćgospodarcza na wsi w kontekście integracji europejskiej 5.Bezrobocie wsi w aspekcie integracji Polski z UE 6.Czy polskie rolnictwo jest przygotowane do negocjacj i z UE 7.Doradztwo w agrobiznesie-instrument realizacji polit yki rolnej w UE 8.Doradztwo w ocenie użytkowników rolniczych gospodars tw rodzinnych regionu zachodniopomorskiego 9.Przedsięwzięcia dostosowawcze transformacji rolnictw a i gospodarki żywnościowej do integracji z UE 10.Interwencjonizm panstwowy jako metoda polityki regi onalnej w UE 11.Problemy polskiego rolnictwa na drodze do UE 12.Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako wzorzec noweg o ładu gospodarczego 13.Ochrona wód i gleby w aspekcie rozwoju tutystyki wiejskiej 14. Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejski ch 15.Procesy koncentracji produkcji i przzetwórstwa mlek a w UE 16.Wybrane problemy handlu zagranicznego Polski i Czec h w zakresie towarów rolno-spożywczych 17.Rynek polskiego mleczarstwa we wspólnocie europejsk iej -szanse i zagrożenia 18.Szanse rozwoju gospodarstw rodzinnych w Polsce póln ocnej w opinii rolników 19.Rozwój małych i średnich przedsiębiorstwa w procesi e integracji euriopejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
All copies are currently on loan: sygn. 06 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Oddział dla dzieci
There are copies available to loan: sygn. 0/IIW (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
There are copies available to loan: sygn. 33 (1 egz.)
Czytelnia główna
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania / Bogdan Panek. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020. - 242 strony : wykresy ; 23 cm.
Spis treści : 1. Przyszłe środowisko bezpieczeństwa Europy ; 2. Wiarygodność zoobowiązań USA w zakresie bezpieczeństwa ; 3. Kulisy agresywnych działań Fedracji Rosyjskiej ; 4. Komflikt na Donbasie - sprzeczne interesy i trudny proces pokojowy; 5. Rola NATO w bezpieczeństwie Europy ; 6. Przyszłość Europy i wspołna polityka bezpieczeństwa UE
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
Bezpieczeństwo geopolityczne / redakcja naukowa Mirosław Banasik, Agnieszka Rogozińska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin ; 2022. - 231, [1] strona ; 23 cm.
Książka prezentuje aktualne problemy bezpieczeństwa geopolitycznego, na którym odciska głębokie piętno agresywnie prowadzona polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Autorzy przedstawiają poglądy o charakterze teoretycznym i praktycznym oraz wyniki badań empirycznych. Zgromadzona wiedza koncentruje się na uwarunkowaniach bezpieczeństwa geopolitycznego oraz daje szeroką perspektywę poznawczą dotyczącą oceny postawy politycznej wybranych państw wobec wyzwań i zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską. Monografia skierowana jest do osób zainteresowanych geopolityką i związanym z nią bezpieczeństwem. Może być również wykorzystana przez studentów kierunków bezpieczeństwo międzynarodowe, nauki polityczne czy stosunki międzynarodowe. /Powyższy opis pochodzi od wydawcy/.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych (magazyn)
There are copies available to loan: sygn. 06 [w magazynie] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych (magazyn)
There are copies available to loan: sygn. 02 [w magazynie] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
All copies are currently on loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia główna
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych (magazyn)
There are copies available to loan: sygn. 339 [w magazynie] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
Copies are only available in the library: sygn. 06 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia dla Dorosłych (magazyn)
There are copies available to loan: sygn. 06 [w magazynie] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
Copies are only available in the library: sygn. 06 (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści : I. Geneza i istota programu Partnerstwo Wschodnie ; II. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego państw programu Partnerstwo Wschodnie; III. Struktura i specyfika sektora małej i średniej przedsiębiorczości w państwach Partnerstwa Wschodniego ; IV. Polityka UE na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w państwach Partnerstwa Wschodniego ; V. Aktywność sieci Enterprise Europe Network na rzecz sektora MŚP w państwach Partnerstwa Wschodniego ; VI. Kierunki wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w państwach Partnerstwa Wschodniego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
E-book
In basket
Głównym celem monografii jest ukazanie mechanizmów kształtujących związki pomiędzy dochodami a aktywami w gospodarstwach rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej z uwzględnieniem kontekstu rozwoju zrównoważonego. Przeprowadzone badania pozwoliły pozytywnie zweryfikować hipotezę, że wraz z rozwojem gospodarstw rolnych i rosnącym znaczeniem funkcji środowiskowych i społecznych w rolnictwie związki pomiędzy dochodami i aktywami ulegają osłabieniu. Stwierdzono, że istnieją zależności pomiędzy dochodami a aktywami w gospodarstwach rolnych. Są to zależności o umiarkowanej sile wpływu, większej w przypadku gospodarstw rolnych z nowych krajów członkowskich, a więc z regionów o słabiej rozwiniętym rolnictwie. Jednocześnie związki te są stopniowo coraz słabsze, a dynamika wartości aktywów jest większa niż dochodów. Przyczyną tych procesów jest wzrost znaczenia funkcji środowiskowych i społecznych rolnictwa. Następuje to poprzez ewolucję instrumentów wspólnej polityki rolnej UE. W konsekwencji następuje oderwanie cen ziemi od jej produktywności i tym samym samoistna akumulacja aktywów. Jednocześnie składniki aktywów gospodarstw rolnych coraz bardziej mają charakter nieprodukcyjny ze względu na konieczność zapewnienia wyższych wymagań w zakresie dobrostanu środowiska, jak i zwierząt (np. zasady cross-compliance). W konsekwencji wzrost wartości aktywów nie objawia się w dochodach rolniczych. Poruszane zagadnienia odnoszą się to teorii ekonomii rolnej, kapitału, jak i zrównoważonego rozwoju. W literaturze przedmiotu bezpośrednio odwoływano się do tych procesów w rolnictwie rzadko, zwłaszcza w kontekście zrównoważonego rozwoju.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych (magazyn)
There are copies available to loan: sygn. 06 [w magazynie] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again