189 results
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Oddział dla dzieci (magazyn)
There are copies available to loan: sygn. M [w magazynie] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia główna
All copies are currently unavailable
Filia nr 2
There are copies available to loan: sygn. 06 (1 egz.)
Filia nr 1
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 06
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia główna
All copies are currently unavailable
Filia nr 2
There are copies available to loan: sygn. 06 (1 egz.)
Filia nr 1
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. O
No cover
Book
In basket
1.Problemy negocjacji przystąpieniowych Polski z UE 2.Fundusze przedkasacyjne nowych programów pomocy UE d la polskiego agrobiznesu 3,Uwarunowania dostosowawcze rolnictwa polskiego do wy mogów UE 4.Rynek pracy i przedsiębiorczośćgospodarcza na wsi w kontekście integracji europejskiej 5.Bezrobocie wsi w aspekcie integracji Polski z UE 6.Czy polskie rolnictwo jest przygotowane do negocjacj i z UE 7.Doradztwo w agrobiznesie-instrument realizacji polit yki rolnej w UE 8.Doradztwo w ocenie użytkowników rolniczych gospodars tw rodzinnych regionu zachodniopomorskiego 9.Przedsięwzięcia dostosowawcze transformacji rolnictw a i gospodarki żywnościowej do integracji z UE 10.Interwencjonizm panstwowy jako metoda polityki regi onalnej w UE 11.Problemy polskiego rolnictwa na drodze do UE 12.Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako wzorzec noweg o ładu gospodarczego 13.Ochrona wód i gleby w aspekcie rozwoju tutystyki wiejskiej 14. Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejski ch 15.Procesy koncentracji produkcji i przzetwórstwa mlek a w UE 16.Wybrane problemy handlu zagranicznego Polski i Czec h w zakresie towarów rolno-spożywczych 17.Rynek polskiego mleczarstwa we wspólnocie europejsk iej -szanse i zagrożenia 18.Szanse rozwoju gospodarstw rodzinnych w Polsce póln ocnej w opinii rolników 19.Rozwój małych i średnich przedsiębiorstwa w procesi e integracji euriopejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia główna
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia dla Dorosłych (magazyn)
There are copies available to loan: sygn. 06 [w magazynie] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Problemy negocjacji przystąpieniowych Polski z UE 2.Fundusze przedkasacyjne nowych programów pomocy UE d la polskiego agrobiznesu 3,Uwarunowania dostosowawcze rolnictwa polskiego do wy mogów UE 4.Rynek pracy i przedsiębiorczośćgospodarcza na wsi w kontekście integracji europejskiej 5.Bezrobocie wsi w aspekcie integracji Polski z UE 6.Czy polskie rolnictwo jest przygotowane do negocjacj i z UE 7.Doradztwo w agrobiznesie-instrument realizacji polit yki rolnej w UE 8.Doradztwo w ocenie użytkowników rolniczych gospodars tw rodzinnych regionu zachodniopomorskiego 9.Przedsięwzięcia dostosowawcze transformacji rolnictw a i gospodarki żywnościowej do integracji z UE 10.Interwencjonizm panstwowy jako metoda polityki regi onalnej w UE 11.Problemy polskiego rolnictwa na drodze do UE 12.Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako wzorzec noweg o ładu gospodarczego 13.Ochrona wód i gleby w aspekcie rozwoju tutystyki wiejskiej 14. Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejski ch 15.Procesy koncentracji produkcji i przzetwórstwa mlek a w UE 16.Wybrane problemy handlu zagranicznego Polski i Czec h w zakresie towarów rolno-spożywczych 17.Rynek polskiego mleczarstwa we wspólnocie europejsk iej -szanse i zagrożenia 18.Szanse rozwoju gospodarstw rodzinnych w Polsce póln ocnej w opinii rolników 19.Rozwój małych i średnich przedsiębiorstwa w procesi e integracji euriopejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
All copies are currently on loan: sygn. 06 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Oddział dla dzieci
There are copies available to loan: sygn. 0/IIW (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
There are copies available to loan: sygn. 33 (1 egz.)
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 336
Book
In basket
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania / Bogdan Panek. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020. - 242 strony : wykresy ; 23 cm.
Spis treści : 1. Przyszłe środowisko bezpieczeństwa Europy ; 2. Wiarygodność zoobowiązań USA w zakresie bezpieczeństwa ; 3. Kulisy agresywnych działań Fedracji Rosyjskiej ; 4. Komflikt na Donbasie - sprzeczne interesy i trudny proces pokojowy; 5. Rola NATO w bezpieczeństwie Europy ; 6. Przyszłość Europy i wspołna polityka bezpieczeństwa UE
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 327
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych (magazyn)
There are copies available to loan: sygn. 06 [w magazynie] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych (magazyn)
There are copies available to loan: sygn. 02 [w magazynie] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
All copies are currently on loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia główna
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych (magazyn)
There are copies available to loan: sygn. 339 [w magazynie] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 06
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
All copies are currently unavailable
Wypożyczalnia dla Dorosłych (magazyn)
There are copies available to loan: sygn. 06 [w magazynie] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 06
Book
In basket
Spis treści : I. Geneza i istota programu Partnerstwo Wschodnie ; II. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego państw programu Partnerstwo Wschodnie; III. Struktura i specyfika sektora małej i średniej przedsiębiorczości w państwach Partnerstwa Wschodniego ; IV. Polityka UE na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w państwach Partnerstwa Wschodniego ; V. Aktywność sieci Enterprise Europe Network na rzecz sektora MŚP w państwach Partnerstwa Wschodniego ; VI. Kierunki wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w państwach Partnerstwa Wschodniego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 657
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych (magazyn)
There are copies available to loan: sygn. 06 [w magazynie] (1 egz.)
E-book
In basket
Monografia ma charakter analizy politycznej, ekonomicznej i społecznej głównych zagadnień polityki rozwojowej Unii Europejskiej wobec Afryki Subsaharyjskiej. Przedstawia genezę zaangażowania unijnego w tym regionie. Określa podstawy prawne, instytucjonalne i polityczne polityki unijnej oraz zakres jej uwarunkowań globalnych. Identyfikuje bariery i dylematy rozwoju Afryki Subsaharyjskiej. Cechą opracowania jest aktualność podjętych zagadnień oraz podejście interdyscyplinarne, z dominującą rolą nauk politycznych i ekonomicznych. Autor opiera się na analizach naukowych i własnym doświadczeniu uczestnika prac Komisji Rozwoju Parlamentu Europejskiego oraz Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w latach 2004-2014.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Spis treści: 1. Prace badawczo-rozwojowe jako przesłanka działań innowacyjnych ; 2.Działalność innowacyjna przedsiebiorstw - aspekty metodyczne ; 3. Otwarte innowacje jako czynnik redukcji barier innowacyjności ; 4. Efekty zewnętrzne a innowacje w działalności przedsiębiorstw ; 5. Kierunki rozwoju przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach ; 6. Strategie konkurencji w sektorach schyłkowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 33
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again