68 results
No cover
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia główna
All copies are currently unavailable
Filia nr 2
There are copies available to loan: sygn. 06 (1 egz.)
Filia nr 1. inwentaryzacja
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 06
Book
In basket
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania / Bogdan Panek. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020. - 242 strony : wykresy ; 23 cm.
Spis treści : 1. Przyszłe środowisko bezpieczeństwa Europy ; 2. Wiarygodność zoobowiązań USA w zakresie bezpieczeństwa ; 3. Kulisy agresywnych działań Fedracji Rosyjskiej ; 4. Komflikt na Donbasie - sprzeczne interesy i trudny proces pokojowy; 5. Rola NATO w bezpieczeństwie Europy ; 6. Przyszłość Europy i wspołna polityka bezpieczeństwa UE
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 327
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Prawnych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 67)
Niniejsza publikacja powstała w wyniku współpracy naukowej prawników sąsiadujących ze sobą państw Europy Środkowo-Wschodniej, członków Unii Europejskiej - Polski i Słowacji oraz Ukrainy - państwa stowarzyszonego z Unią Europejską. Współpraca ta jest koordynowana przez Komisję Prawniczą Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie. Dotyczy ona bezpieczeństwa tych państw w procesie integracji w porządku prawnym Unii Europejskiej. Podstawowym celem monografii jest pogłębienie wiedzy i wymiana opinii na temat bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących życia politycznego, gospodarczego, socjalnego, ochrony środowiska, stosunków państwo-Kościół, oraz stanu obronności w skali krajowej i międzynarodowej. Szczególnym celem publikacji jest wkład do oceny stanu bezpieczeństwa państw europejskich i do partnerskiego dialogu nad przyszłością Unii Europejskiej. /Powyższy opis pochodzi od wydawcy/.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 327
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych (magazyn)
There are copies available to loan: sygn. 06 [w magazynie] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych (magazyn)
There are copies available to loan: sygn. 327 [w magazynie] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 06
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych (magazyn)
There are copies available to loan: sygn. 06 [w magazynie] (1 egz.)
E-book
In basket
W niniejszym numerze czasopisma znalazły się przede wszystkim artykuły związane z obszarem międzynarodowych stosunków gospodarczych. Otwiera go tekst Joanny Michalczyk poświęcony bezpieczeństwu żywności i wpływowi na nie procesów globalizacji. Zjawiska mające swoje źródło w globalnej gospodarce analizują również autorki kolejnych tekstów traktujących o przepływach kapitałowych w czasie kryzysu oraz handlu międzynarodowym i transmisji zjawisk recesyjnych. Następne dwa artykuły poruszają problemy związane z europejską integracją walutową – dotyczące trudności polskiej drogi do euro oraz doświadczeń Estonii w tym zakresie. Z kolei Magdalena Kinga Stawicka w swoim opracowaniu na temat działalności przedsiębiorstw międzynarodowych charakteryzuje znaczenie w tym kontekście produkcji na zlecenie oraz usług outsourcingowych. W ostatnich trzech tekstach w mniejszym stopniu uwypuklony jest wymiar międzynarodowy. Piotr Leszczyński analizuje koncepcję społecznej odpowiedzialności banków, Łukasz Jurek – problematykę prywatyzacji stacjonarnej pomocy społecznej, natomiast ostatni artykuł, autorstwa Sebastiana Bobkowskiego, teoretyczny w swojej istocie, porusza problematykę modeli obliczeniowych równowagi ogólnej, a także ich zastosowania do ewaluacji skutków liberalizacji wymiany. Wydanie zamykają omówienia dwóch książek. Pierwszą z nich, tj. „Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu”, pod redakcją Katarzyny Żukrowskiej, recenzuje Janusz Płaczek, z kolei drugą, autorstwa Radosława Koszewskiego, pt. „Konsorcja eksportowe jako instrument aktywizacji eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw” – Jan Rymarczyk. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Na niniejsze wydanie „Ekonomii XXI Wieku” składa się osiem artykułów. Dotyczą one zróżnicowanych zagadnień ekonomicznych o wielorakim stopniu ogólności, związanych z takimi obszarami badawczymi, jak paradygmaty nauk o zarządzaniu, globalizacja, integracja europejska, kapitał zagraniczny, inwestycje portfolio, stopy procentowe czy kurs walutowy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna (magazyn)
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 27-73
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych (magazyn)
There are copies available to loan: sygn. 27-73 [w magazynie] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych (magazyn)
There are copies available to loan: sygn. 339 [w magazynie] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Europejskie.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 06
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 06
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 06
Book
In basket
Euroregiony : Polski krok do integracji / Włodzimierz Malendowski, Małgorzata Ratajczak. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Wrocław : "Atla 2", 2000. - 318 s., mapy ; 21 cm.
1.Współpraca regionalna - od idei do nowych form koope racji międzynarodowej 2.Regiony transgeniczne w Europie Zachodniej 3.Współpraca regionów przygranicznych w świetle prawa RP 4.Koncepcje i współpraca transgeniczna na granicy za chodniej RP 5.Koncepcje i współpraca na granicy południowej RP 6.Koncepcje i współpraca na pograniczu wschodnim RP
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia główna
O dostępność zapytaj w bibliotece: sygn. 339
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia dla Dorosłych (magazyn)
There are copies available to loan: sygn. 323 [w magazynie] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Filia nr 1
There are copies available to loan: sygn. 913(4) (1 egz.)
inwentaryzacja
Filia nr 2
There are copies available to loan: sygn. 913(4) (1 egz.)
Filia nr 3
All copies are currently unavailable
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again